Pricingmodel voor BV Nimag: alle Suzuki-onderdelen optimaal geprijsd

Alle automodellen van Suzuki bevatten samen zo’n 100.000 onderdelen. Het prijzen van deze catalogus is zeer complex. De mate van concurrentie kan sterk verschillen per onderdeelgroep. De constante introductie van nieuwe onderdelen door veel verschillende fabrikanten maakt de markt zeer dynamisch. Dat vraagt om continue bijsturing van de onderdeelprijzen.

Aanpak

Gibbs ontwikkelde een pricingmodel voor de gehele productcatalogus. In een eerste fase beperkten we de scope tot één pricingstrategie voor een specifieke groep onderdelen. Na een succesvolle pilot, met positieve feedback van de dealers, breidden we het model uit met verschillende pricing strategieën voor verschillende type onderdelen. De algoritmen houden onder meer rekening met de prijzen van imitatie-onderdelen, het beschikbare rijdend wagenpark voor ieder onderdeel, en de prijsgevoeligheid van consumenten.

We implementeerden het model als onderdeel van een interactieve tool, die gekoppeld is aan de interne systemen van BV Nimag. De pricing-medewerker van Suzuki krijgt automatisch suggesties voor prijsaanpassingen, en informatie over de totstandkoming van die suggesties, op basis van criteria die uit te leggen zijn. Daarnaast biedt de tool meerdere mogelijkheden om prijseffecten te monitoren en snel te kunnen reageren op veranderingen.

Resultaten

Nu worden de onderdeelprijzen regelmatiger aangepast, op veranderingen in de markt kan snel gereageerd worden. Met behulp van de tool kost het monitoren en herprijzen aanzienlijk minder tijd, en is het proces minder foutgevoelig geworden. Bovendien is de verkoop van de onderdelen significant gestegen.