Een optimaal logistiek proces bij Jumbo

Cases

Aanleiding

Vanuit het innovatieve gemechaniseerde distributiecentrum in Nieuwegein, belevert Jumbo haar distributiecentra en winkels. Na de ingebruikstelling in 2020, moesten de deelprocessen binnen de logistieke keten zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Data-analyses speelden daarbij een belangrijke rol.

Cases

Oplossing

Gibbs stelde vast wat de belangrijkste drivers zijn voor de performance van de deelprocessen, en hoe deze elkaar beïnvloeden. Daartoe werden diverse ad hoc analyses uitgevoerd en werden modellen ontwikkeld die de doorlooptijd verklaren, gegeven de te verwerken orders.

Cases

En nu?

Dankzij de analyses van Gibbs, heeft Jumbo nu meer grip op de performance van de logistieke operatie. Dit maakt dat er beter gestuurd kan worden op de kern-KPIs. Ook volgden er uit de analyses concrete verbetermogelijkheden. Hiermee zijn direct substantiële besparingen gerealiseerd.