Churnmodel voor Olympia: ‘Are you still happy?’

Uitzendkrachten vormen de kern van Olympia. Vaak blijven ze relatief kort en nieuwe uitzendkrachten werven is kostenintensief. Investeren in het behoud van de huidige uitzendkrachten loont dus al snel!

Aanpak

Gibbs ontwikkelde in nauwe samenwerking met de analisten van Olympia een churnmodel. Voor elke uitzendkracht die de afgelopen maand gewerkt heeft, wordt voorspeld hoe groot de kans is dat deze persoon in de komende drie maanden uit gaat stromen. Die uitstroomkans wordt geschat op basis van invloedsfactoren zoals de leeftijdsgroep, het type beroep, het aantal dagen beschikbaarheid of de opdrachtgever waar de uitzendkracht werkzaam is. Om snel resultaat te kunnen krijgen, lag de focus alleen op het verblijf van de uitzendkracht bij de huidige opdrachtgever.

Resultaten

Olympia benadert waardevolle uitzendkrachten met een relatief hoge uitstroomkans nu pro-actief met ‘are you still happy’-calls om ze aan boord te houden. Het model is ook gebruikt om de achterliggende drivers te analyseren: welke hebben de meeste impact én zijn beïnvloedbaar? Ook door daarop te acteren kan de churn verlaagd worden.