Van slimme oplossingen naar slimme organisaties

Blijvende impact realiseren voor onze opdrachtgevers, daar draait het om. Na het project nemen wij immers weer afscheid. Uw organisatie moet de nieuwe aanpak omarmen en uw team moet met de resultaten aan de slag. Zij zijn ons uitgangspunt. Dat vertaalt zich door in elk aspect van onze aanpak.

In nauwe samenwerking

Bij voorkeur werken we samen met - en op locatie bij - onze opdrachtgevers. Zo kunnen we snel schakelen en zitten we dicht op de business. Waar mogelijk maken we gebruik van uw analyse-omgeving. Uw team betrekken we nadrukkelijk bij het project. We brengen hun kennis naar een hoger niveau. Samen met u besteden we veel aandacht aan de inbedding in uw organisatie, door alle relevante afdelingen te betrekken. Je zou kunnen zeggen: eigenlijk start de implementatie al op de eerste dag van het project.

Complexe zaken kunnen ze ‘simpel’ communiceren.Erik Miedema
(Voorheen) Retail Pricing Manager bij Shell

Altijd begrijpelijk

Geavanceerde modellen zijn complex. Het is niet altijd helder hoe de uitkomsten tot stand komen. We maken voor u inzichtelijk wat er ‘onder de motorkap’ gebeurt. Hoe ingewikkeld het model ook is, de uitkomsten moeten glashelder zijn.

Snel een werkende oplossing

Zeker voor het toepassen van innovatieve methoden is breed draagvlak nodig. Via de kortst mogelijke route realiseren we daarom een werkend prototype en doen we een eerste praktijktest. Met dit ‘proof of concept’ maken we de methode én de resultaten inzichtelijk voor uw organisatie. Zodat alle stakeholders vertrouwen hebben in het model en de toegevoegde waarde daarvan.

Heldere datavisualisatie en handige tools

Kwantitatieve analyses hebben alleen impact als ze helder gepresenteerd worden. Ook moeten stakeholders zelf kun weg kunnen vinden in de veelheid aan uitkomsten. Visualisatie en tooling speelt hierbij een belangrijke rol. We ontwikkelen zelf onze tools, zoals interactieve dashboards, lokaal of in de cloud.

“Uit een goed dashboard haal je niet alleen informatie, maar ook inzicht. Het laat zien wat belangrijk is, suggereert verbanden én acties.”

Uw team is ons uitgangspunt

Dus maken wij de vertaalslagen die nodig zijn:

  • We werken zoveel mogelijk op uw analyseplatform
  • We spreken de taal van het management, de analist, de marketeer én de ICT-professional
  • Via workshops of training on the job verhogen we het kennisniveau van uw team
  • Duiken er na afloop van het project nog vragen op, dan beantwoorden we die natuurlijk graag.