Xichen Ji

“Het gaat er niet om dat wij laten zien hoe slim we zijn. De kennis van het projectteam vergroten, dát geeft pas voldoening.”Xichen Ji

Xichen (1988) studeerde marketingeconometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na afronding van haar studie werkte ze een jaar bij het Centraal Planbureau als wetenschappelijk medewerker. In februari 2015 werd ze consultant bij Gibbs.

Binnen Gibbs werkte ze op grote projecten, onder andere voor KPN, voor het Havenbedrijf Rotterdam en voor de Belastingdienst. Steeds vaker vervult ze de rol van projectmanager.

Xichen is een bijzonder prettige collega om mee te werken. Met haar toegankelijke persoonlijkheid en professionaliteit creëert ze draagvlak bij de analisten, de opdrachtgever en overige stakeholders binnen de organisatie. Ze krijgt veel energie van het geven van overtuigende eindpresentaties.

IJsbrekers

  • Kwam op haar 15e naar Nederland, leerde in twee jaar Nederlands en in twee maanden Latijn, om vervolgens in beide vakken eindexamen te doen op het Gymnasium. Met succes!
  • Bezit 106.5 paar schoenen, inclusief één pump van chocolade.
  • Heeft twee wolken van dochters.