Josiah Willard Gibbs

1839 – 1903

The whole is simpler than the sum of its parts.

  • Josiah Willard Gibbs

Zijn naam is relatief onbekend, maar Gibbs was een grootheid. Zelfs letterlijk: de G staat voor Gibbs energie. In de natuurkunde, scheikunde en wiskunde ontwikkelde hij baanbrekende theorie.

Zijn naam leeft voort in een lemma uit de speltheorie, een ongelijkheid uit de informatietheorie en een statistische steekproefaanpak. En ook de econometrie maakt nog steeds dankbaar gebruik van zijn vindingen.

‘The greatest mind in American history’, noemde Albert Einstein hem. Een aimabel en bescheiden man, wars van holle frasen, aldus zijn biografen.

IJsbrekers

  • Patenteerde ook een remsysteem voor treinen.
  • Sleep zijn eigen brillenglazen.
  • Kon erg genieten van huishoudelijk werk.