Een week uit het leven van een junior analytics consultant

5 december 2018

En verder

“Maar wat dòen jullie nou eigenlijk op een dag?” Het is een van de vragen die ik het meest krijg als ik vertel over mijn werk als junior analytics consultant bij Gibbs. Daarom in deze blog een beknopte beschrijving van de werkzaamheden van ons juniorenteam.

De maandag van Frederique

Een dag vol interviews. Het doel: een plan opstellen om te zorgen dat het werk van de marketing intelligence afdeling  in overeenstemming is met vernieuwde privacywet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat doen we in samenwerking met analisten, juristen en projectmanagers. Door onze kennis van zowel de wetgeving als de belangen van de analyticsafdeling kunnen wij een brugfunctie vervullen en samen grote stappen maken.

De dinsdag van David        

Hoe bepaal je je marktaandeel in de niet-transparante foodservice-industrie? Artificial intelligence helpt ons hier een handje. We verkrijgen eerste inzichten door data van sociale media te analyseren met behulp van neurale netwerken. Deze inzichten vertalen we vervolgens in advies en acties. Dit maakt het geheel een uitdagend proces. Een project waar veel creativiteit is vereist!

De woensdag van Frederique

Op naar een project voor een nieuwe opdrachtgever. Na een traject waarin data klaargemaakt is voor analyse, is het nu tijd voor de daadwerkelijke econometrie: modelleren en voorspellen. Het doel is om zo accuraat mogelijk te voorspellen wat een klant de organisatie in de toekomst op gaat leveren. Deze voorspelling is tweeledig: (1) hoe lang blijft een klant bij ons en (2) wat levert deze klant ons op gedurende deze tijd. Erg waardevolle handvaten voor verschillende beslissingsmomenten van de opdrachtgever.  

Voor ons is tegelijkertijd de uitdaging om de organisatie goed inzicht te geven wat ons project behelst én wat het voor de betrokken afdelingen kan gaan betekenen. Een goede implementatie is ook een belangrijk deel van het succes van een project. We werken in dit project samen met de analisten ter plekke: een leuke en leerzame samenwerking!

De donderdag van Thomas

Een nieuwe manier van marketing voeren. Eentje waar data de marketeers van een grote telecomprovider vertellen waar klanten het meest op zitten te wachten. Dat is data-driven. Met behulp van voorspelmodellen (“De kans dat een klant op product X zit te wachten is erg klein.“), business rules (“Hoe vaak mag/wil je een klant benaderen?”) en de nodige checks (“Zijn er adresgegevens beschikbaar?”) worden selecties gemaakt voor nieuwe campagnes.

De vrijdag van iedereen

De laatste dag van de week komen alle consultants naar het honk, ons kantoor aan de Coolsingel. Zo zie je al je collega's iedere week. Het is het moment om elkaar te spreken, updates te geven en allerhande zaken te overleggen. Zo’n dag zit dan ook, naast het reguliere werk, vaak vol met vergaderingen. We maken er altijd een leuke dag van door een extra uitgebreide lunch en regelmatig een borrel ter afsluiting.

Labels: Image